Проблемът с липсата на "висшия разум" в човешките дела

Смятаме, че за да бъде възможно за нашето общество - в България - да трансформира социалните си стандарти от негативни към позитивни и проспериращи трябва да трансформираме културните си стандарти съответно, като тази трансформация трябва да се случи в съзнанието на всеки индивид. В културата ни днес липсват положителни модели за пример, на мислене, на светоусещане.

Съзнанието ни е приспано в оковите на заучени коловози на действане, на живеене, на мислене. Заобиколени сме от негативизъм, от политически фалш, от икономически стагнации и непрестанен натиск от страна на алчни финансови институции. Живеем в състояние на непрестанен стрес, на принципа "всеки за себе си", изправени пред неясна перспектива на несигурно бъдеще. У нас днес доминира културата на безразличието и стереотипната индивидуалност. Култура с ниски стандарти, не само социални, но и етични, образователни, интелектуални. Днес живеем в безлична консуматорска култура на отчуждени хора, които непрестанно биваме разделяни и поставяни в опозиция от изкуствени идеологични противоборства и лични интереси на политически фракции.

Искаме да създадем един по-добър свят, в който да живеем

Омръзнало ни е от негативни себевъзприятия "Българите това (нещо негативно), българите онова (нещо негативно).." - едно непрестанно самооплакване. Това е порочен омагьосан кръг на негативна колективна нагласа, от който трябва да излезем. Трябва да възприемем и да дефинираме себе си като интелигентно, позитивно и перспективно общество, което се стреми към развитие.

Колективният просперитет и благоденствие в едно общество зависят от действията на всеки един човек или от преобладаващите действия или бездействия на мнозинството. Защото каквито са хората - преобладаващата част от тях - такова е и обществото. Колективните ценности и културата в едно общество рефлектират преобладаващия светоглед у отделните индивиди. Затова, колкото повече хора започнат да живеят според ценностите на новото време - разума, отговорността, осъзнатостта, личностното развитие и солидарността - толкова по-прогресивно ще променяме облика на нашия свят към качествено нов начин на живот.

Поне две трети от страданието в света е плод на човешката глупост, безумно поведение и онези примитивни мотиватори като религиозните и политически доктрини, на които хората робуват и с които приспиват собствения си разсъдък."
Алдус Хъксли

Вярваме, че един по-добър свят е възможен и искаме да се борим за това

Да, знаем, че звучи идеалистично, някак в ареалите на фантазиите и мечтите. Едно, обаче, не е - невъзможно. Някои казват, че невъзможното е просто границата на нашето въображение. Ние смятаме, че невъзможни неща няма. От гледна точка на квантовата физика, даже, всичко е възможно. Всичко е възможно. И все пак, нищо не е задължително.

Хората са господари на собствената си съдба. Сами имат отговорността да я насочват в пътищата на човешкия разум и осъзнатостта.

Всички сме апостоли на Духа на Времето

Вярваме, че в Духа на времето днес е назряла силно необходимостта от еволюция на съзнанието. Колективно пробуждане на човешкото самосъзнание към едни по-обхватни нива на висша когнитивна функция. Вярваме, че това колективно пробуждане е двигателя на основополагащи културни и социални трансформации по пътя към един по-добър свят.

Искаме да се борим за този нов свят. Да се кооперираме и да работим заедно, всички будни съзнания на новото време. С малки и по-големи стъпки, с малки и по-големи дела, да преобразяваме света, в който живеем към едно по-справедливо, по-добро и по-красиво място.

Всяко велико пътешествие започва с една малка крачка

дори най-скромните добрини се натрупват и водят до големи промени

"Сговорна дружина планина повдига". Какво ли може да повдигне цяло сговорно общество от будни, отговорни, дейни индивиди!?