национална мрежа за солидарност хранителна банка

Храна за хората "Да бъдем хора"

Изграждане на национална хранителна мрежа за дарение и разпространение на храна за социално слаби и хора в неравностойно положение като инвалиди и възрастни хора.

обучение за цял живот достъпно образование и достъп до информационни технологии в борбата срещу социалното изключване

Образование за цял живот "Инфокултура"

Създаване на достъпни образователни центрове насочени към възрастни хора, където да имат достъп до новите технологии, до обучение и пълноценна социализация.

иновации в образованието пълноценно и достъпно образование и образователни инициативи

Щастливи деца, пълноценно общество

Кампании и инициативи в сферата на средното образование. Училищни инициативи, "зелени училища", образователни кампании с цел помагане пълноценното развитие на децата, умствено и физически.

Предай нататък доброто искаме да създадем солидарно и коопериращо се общество от позитивни индивиди

Бъдещи проекти: търсим партньори!

Имате идеи, мечти, смела визия за проекти, кампании, инициативи в обществена полза? Или просто имате идея за някое малко-голямо добро, което ще донесе радост и повече щастие..? Пишете ни! Заедно успяваме повече. :)

Искаш да допринесеш с нещо за по-добрия свят, но не знаеш с какво? Включи се към някой от горните проекти, потърси в още много други доброволчески възможности или ни пиши с твои идеи и предложения.