Дългосрочната ни визия е заедно да изградим национална мрежа от сдружения, колективи и индивиди, които да положим основата на нови социални и политически модели на функциониране и взаимодействие.

Можете да се включите чрез:

  • Вземане на участие по някой от нашите проекти
  • Финансова подкрепа под формата на дарение
  • Създаване на партньорство между нас и вашата организация
  • Включване към нашия екип за дейности от разнороден вид
  • Предложение за проект, който търси спонсориране и който организирате вие
Малките добрини и малките жестове се натрупват и водят до големи промени. Това е ефекта на пеперудата. Ние всички сме взаимосвързани!

Искаш да допринесеш с нещо за по-добрия свят, но не знаеш с какво? Включи се към някой от нашите проекти, потърси в още много други доброволчески възможности или ни пиши с твои идеи и предложения.