Прогнози на социологически агенции в ЕС сочат, че през 2050-та година над 30% от населението в Европа ще е над 65 годишна възраст. Същевременно, средната продължителност на живота на континента ще приближава 90 години.

За да могат обществата ни да се адаптират адекватно към предстоящите демографски изменения трябва да заложим от сега промени не само в социалната система, но трябва да преосмислим самите си културни парадигми свързани с активното участие на възрастните хора във всички сфери на обществото.

Предстоящите иновации в сферата на биотехнологиите и медицината ще удължат живота ни осезаемо, както и нашето здраве. Тези тенденции в комбинация с ориентирането на европейската икономика към високите технологии и сферите на услугите чрез дистанционна работа през интернет определят развитието на бъдещата ни икономика в насоките на "облачните мрежи" (cloud networks) и глобалната дигитална икономика.

Към днешна дата реалностите на булшинството възрастни хора в България са далеч от горните футуристични прогнози. Затова днес трябва да заложим основите на бъдещето утре. Трябва да се погрижим днес за нашите майки и бащи, баби и дядовци, като им създадем възможности за по-достойни и по-пълноценни старини.

Именно това е идеята на Проект "Инфокултура" - да положим началото на културните промени, които ще осигурят максимално социално включване и възможности за социална активност на хората от следпенсионните възрастови групи.

Проект Инфокултура - Активни хора на всяка възраст

Проектът е във Фаза 1. Търсим партньори и съмишленици в различни населени места и от разнообразни професионални поприща, с които да работим в тази насока!

Насоки за развитие на идеята към постепенна реализация:

  • Предефиниране на социалната концепция "Клуб на пенсионера" и възраждането й в контекста на новото време.

  • Обособяване на постоянно наети помещения за целта на изграждането на базовата структура на възраждащата се социална институция. Физически бази с помещения - квартални, местни, локални клубове - които да акомодират хората и където да се осъществяват концепциите на идеите за социално включване, образование за цял живот и пълноценна социализация на хората от третата възраст. В този процес може да бъде обновена и възродена в цялост Българската предвъзрожденска културна институция на Читалищата.

  • Паралелно с административните/правни/формални/структурни и логистични работи, които ще има да се вършат около започването и развитието на проекта в национални мащаби, трябва да се работи и в насоките на публични/маркетингови кампании, които да популяризират концепцията на проекта и да привлекат общественото внимание и участие.

  • Изграждане на мрежи/платформи за администриране и координация, както на местно ниво, така и на институционно под формата на електронна платформа. Изграждане на връзки с бизнеса, традиционен и нетрадиционен, и работа с доброволци/ентусиасти/фирми и компании със социална философия по инициативи/кампании и програми в насоката на Проекта.

  • Формиране на дългосрочни партньорства с бизнеса, образователните и социалните институции у нас. Създаване на самоподдържаща се мрежа от доброволци, които да помагат с ежемесечните и ежегодни програми на клубовете и да допринасят с иновации към развитието на културния модел за активно социално включване на хората от следпенсионните възрастови групи.

насочващи ресурси:

Нови изследвания в сферата на социологията, когнитивните науки и неврологията разкриват важността на продължаващото учене и положителните социални контакти за качеството на живота ни през целия живот.

Човешкият мозък е устроен по начин, така, че положителното общуване и пълноценното социализиране влияят не само на доброто ни настроение, но и на самия ни мозък, който на свой ред задейства биохимични пътечки в организма, които имат роля на имунни модулатори. Така, хората, които имат силни социални връзки и пълноценно общуване имат по-добро здраве и живеят по-дълго.


Искаш да допринесеш с нещо за по-добрия свят, но не знаеш с какво? Включи се към някой от нашите проекти, потърси в още много други доброволчески възможности или ни пиши с твои идеи и предложения.