Всяко велико пътешествие започва с една малка крачка

дори най-скромните добрини се натрупват и водят до големи промени

национална мрежа за солидарност хранителна банка

Храна за хората "Да бъдем хора"

Изграждане на национална хранителна мрежа за дарение и разпространение на храна за социално слаби и хора в неравностойно положение като инвалиди и възрастни хора.

обучение за цял живот достъпно образование и достъп до информационни технологии в борбата срещу социалното изключване

Образование за цял живот "Инфокултура"

Създаване на достъпни образователни центрове насочени към възрастни хора, където да имат достъп до новите технологии, до обучение и пълноценна социализация.

иновации в образованието пълноценно и достъпно образование и образователни инициативи

Щастливи деца, пълноценно общество

Кампании и инициативи в сферата на средното образование. Училищни инициативи, "зелени училища", образователни кампании с цел помагане пълноценното развитие на децата, умствено и физически.

Предай нататък доброто искаме да създадем солидарно и коопериращо се общество от позитивни индивиди

Малките добрини се натрупват и водят до големи промени!

Разгледай още много предизвикателни, любопитни и вдъхновяващи кампании, каузи и инициативи, които имат нужда от доброволци! Разнообразието е голямо, трябва ти само висока мотивация!

"Сговорна дружина планина повдига". Какво ли може да повдигне цяло сговорно общество от будни, отговорни, дейни индивиди!?